PROGRAM

Našou prioritou je:

  • individuálny prístup k jedincovi
  • nácvik a zdokonaľovanie vo všetkých herných činnostiach jednotlivca metódou postupnosti (od jednoduchej k zložitej)
  • práca v malých skupinách (4 – 6 hráčov)
  • komunikácia
  • názorná ukážka
  • správna technika jednotlivých pohybov hráča
  • zmena (prispôsobenie) hokejového náčinia
  • zmena štýlu korčuľovania
  • zmena štýlu vedenia puku
  • zmena štýlu streľby

Tréningový mikro-cyklus BP Hokejovej akadémie Letci Trenčín je vypracovaný tak aby obsahoval aj bežný tréningový proces smerujúci k príprave na zápas ale najmä je zameraný na zdokonaľovanie herných činností jednotlivca a na prepracovanie správnej techniky jednotlivých pohybov hráča. Dôraz kladieme na detaily, ktoré v hokeji znamenajú veľké rozdiely. Špeciálne tréningové jednotky organizujeme 2 x týždenne na ľade a 1 x za 2 týždne na suchu (poldňový kemp). K doteraz zaužívanému modelu BP celoročnej hokejovej školy sa v tomto projekte pridávajú zápasy a turnaje. Všetky mikro-cykly sa plánujú a prispôsobujú tejto skutočnosti.

ZÁPASY A TURNAJE
Travel-tímy tvoria systém preferovaný v Severnej Amerike. Travel tím nie je súčasťou žiadnej ligy. Miesto ligových zápasov hrajú BP LETCI TRENČÍN na turnajoch a priateľské zápasy v ich vekovej kategórii. Novinkou je avšak účasť tímu BP LETCI TRENČÍN v DMHL - Detská Mini Hokejová Liga organizovaná BP HOCKEY ACADEMY. Zápasy na turnajoch majú spravidla vyššiu kvalitu. Tímy sú starostlivo vyberané, čo znamená, že sú kvalitnejšie a tak sa nehrajú takzvané "soft-games".

SUCHÁ PRÍPRAVA

Akadémia
Nájdete nás na Facebooku
Pripojte sa na newsletter
Partneri
Nadpis


Nadpis
BP HOCKEY ACADEMY

© BP HOCKEY 2006-2015 | Zásady spracúvania osobných údajov