O NÁS

Zmyslom našich tréningov je pomôcť mladým hokejistom stať sa lepšími hráčmi. Je veľký rozdiel medzi tvrdým a efektívnym tréningom. Niekto potrebuje pre zlepšenie koordinačné cvičenia s vedením puku, niekto zase streľbu a spracovanie prihrávky. Počas klubových tréningov nebýva čas venovať sa mladým hokejistom individuálne. Vzhľadom na rozličné potreby poskytujeme hráčom celoročné tréningy, individuálne tréningy a taktiež organizujeme hokejové kepmy, kde dôraz kladieme na herné činnosti jednotlivca. Hráči majú k dispozícii pomôcky pre špecifický hokejový tréning, pričom tréneri im venujú individuálnu pozornosť a na mieru prispôsobujú tréningové jednotky pre zlepšenie jednotlivých hráčov. Našou filozofiou je nácvik správnej techniky a to už v rannom veku. Neskôr budú mať deti správne náviky zautomatizované a budú sa môcť venovať ďalšiemu, náročnejšiemu tréningu.

Už v roku 2008 sme ako prví rozdelili ľadovú plochu v tréningovom procese na štyri časti, aby každý hráč mal možnosť zúčastniť sa nácviku čo najväčšieho počtu HČJ, ako napr. základy korčuľovania, špeciálne korčuliarske cvičenia pre pokročilých, špeciálne koordinačné cvičenia s vedením puku aj bez, prekladanie, bogny, poloobraty, obraty z jazdy vpred do jazdy vzad a opačne, streľba rôznym spôsobom, prihrávka, spracovanie prihrávky a iné herné činnosti jednotlivca. V rámci inovácie, na základe dlhodobého sledovania správania sa detí a mládeže, sme zistili, že pozornosť detí klesá po cca 9. minúte na stanovišti. Preto sme tréning prispôsobili tak, že interval na jednom stanovišti nepresahoval 10 minút. Zmenou stanovíšť a zmeny činnosti dokážeme deti motivovať k vyššej koncentrácii sa na tréning. Výsledkom je 100% využitie času na ľade!

Podrobné informácie nájdete v sekcii CHŠ alebo TU.

Začiatky BP Private Hockey Academy sa datujú ešte do sezóny 2006/07. Do dnešného dňa navštívili školu tisíce chlapcov a dievčat z celého Slovenska, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Ruska, Čiech, Kanady, USA, Bieloruska, Lotiška, Švajčiarska, Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Holandska, Škótska či Ukrajiny. Tieto tréningy absolvovali aj mladí reprezentanti ako Boris Sádecký, Matej Galbavý, Miloš a Michal Romanovci, Dominik Novák či Michal Bílik. Skúsený tím trénerov nekopíruje rôzne tréningové procesy a metodiky ale pracuje na základe vlastných dlhoročných skúseností, vlastnej metodiky prípravy detí a mládeže vypracovanej trénerským tímom s bohatými skúsenosťami. „Prístup trénerov sa mi páči. Určite bolo veľmi dobré, že sa 5 až 7 hráčom venuje jeden tréner. Na klube sa to nestáva často, skoro vôbec, a trénujeme všetci spolu.“ oceňuje individuálny prístup Miloš Roman, pôsobiaci v juniorskom tíme HC Třinec. Proces tréningov je prispôsobený súčasným potrebám dnešného hokeja.

Jedná sa teda o originálnu metodiku a filozofiu, ktorú trénerský tím prednáša na klubovej a národnej úrovni na trénerskej vysokej škole v Bieloruskom Minsku, v poľskom Polonia Bytom a ruskom Briansku. „Počas štyroch dní sme mali štyri hodiny teoretických prednášok a tri hodiny praktických cvičení na ľade, ktoré sa týkali napríklad zmeny sklzu, predĺženie hokejky či zmeny vedenia puku.“ doplnil pre náš server Peter Bohunický ml., tréner a spoluzakladateľ hokejovej školy v Trenčíne.

Matej Galbavý považuje individuálny rast za jednu z najdôležitejších vecí. „Herné činnosti jednotlivca sú najdôležitejšia vec v hokeji, či už v siedmej triede, doraste, juniorke alebo v áčku. V každej vekovej kategórii hráč, ktorý má herné činnosti jednotlivca na vysokej úrovni vyniká medzi ostatnými, ktorí zanedbávajú tréningy tohto typu.” Tréningový proces a jednotlivé cvičenia sú každoročne prispôsobené výkonnosti jednotlivca. Overeným spôsobom a modernými tréningovými metódami sa zdokonaľujú pozitívne návyky a odstraňujú tie nesprávne. „Myslím, že je to kľúčové. Vyriešiť situáciu jeden na jedného a tým vytvoriť priestor pre spoluhráča, perfektne korčuľovať, strieľať. Tieto maličkosti potom rozhodujú zápasy.” prezradil pre bphockey.sk Michal Roman.

Od sezóny 2013/14 je štandardom filozofie BP Hockey pridanie nácviku a zdokonalenia herných činností, ktoré považujú za najdôležitejšie a tie, ktorým sa deti bežne nevenujú počas klubových tréningov. „Tréningy sú plné zaujímavých cvičení, ktoré mi rozšírili obzor v oblasti tréningu. Niektoré cvičenia stále praktizujem pre zlepšenie herných činností. Mne najviac pomohli v korčuľovaní, naučil som sa predĺžiť sklz a lepšie pracovať s rukami, čo vás posunie o level vyššie, čo sa týka korčuľovania. Taktiež som zlepšil palicovú techniku.” povedal o absolvovaní tréningov Boris Sádecký, ktorý už vo veku 17 rokov patril k ťahúňom Slovenskej reprezentácie do 18 rokov. Najväčšiu silu tak vidí v kvalitnom prístupe trénerov. „Výhoda tréningov je individuálny prístup trénerov. Hráči sú v malých skupinkách a tréneri sa môžu každému individuálne venovať a pomáhať mu zlepšiť jeho nedostatky.”

Našou prioritou je:

 • individuálny prístup k jedincovi
 • nácvik a zdokonaľovanie vo všetkých herných činnostiach jednotlivca metódou postupnosti (od jednoduchej k zložitej)
 • práca v skupinách
 • komunikácia
 • názorná ukážka
 • správna technika jednotlivých pohybov hráča
 • zmena hokejového náčinia
 • zmena štýlu korčuľovania
 • zmena štýlu vedenia puku
 • zmena štýlu streľby
 • neaplikujeme tréning dospelých do tréningu detí

Informácie
Nájdete nás na Facebooku
Pripojte sa na newsletter
Partneri
Nadpis


Nadpis
BP HOCKEY ACADEMY

© BP HOCKEY 2006-2015 | Zásady spracúvania osobných údajov