CELOROČNÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA

BP HOCKEY už od roku 2006 rešpektujeme vekom dané fyzické a mentálne predpoklady u detí rôznorodosť v ich schopnosti učiť sa, pričom poskytujeme mladým hráčom motivujúci tréning prispôsobený potrebám dnešného hokeja. Rovnakým spôsobom deťom objasňujeme (video analýza) zložky herného pohybu a detaily techniky, pričom automatizáciu, zrýchlenie a agilitu budujeme opakovaním.

Preto sme už v roku 2008 ako prví rozdelili ľadovú plochu v tréningovom procese na štyri časti, aby každý hráč mal možnosť zúčastniť sa nácviku čo najväčšieho počtu HČJ, ako napr. základy korčuľovania, špeciálne korčuliarske cvičenia pre pokročilých, špeciálne koordinačné cvičenia s vedením puku aj bez, prekladanie, bogny, poloobraty, obraty z jazdy vpred do jazdy vzad a opačne, streľba rôznym spôsobom, prihrávka, spracovanie prihrávky a iné herné činnosti jednotlivca.

V rámci inovácie, na základe dlhodobého sledovania správania sa detí a mládeže, sme zistili, že pozornosť detí klesá po cca 9. minúte na stanovišti. Preto sme tréning prispôsobili tak, že interval na jednom stanovišti nepresahuje 10 minút. Zmenou stanovíšť a inej činnosti dokážeme deti motivovať k vyššej koncentrácii sa na tréning. Výsledkom je 100% využitie času na ľade!

Medzi základné priority tréningov patrí individuálny prístup, nácvik a zdokonaľovanie vo všetkých herných činnostiach jednotlivca metódou postupnosti, správna technika jednotlivých pohybov hráča, zmena štýlu, korčuľovania, vedenia puku či zmena štýlu streľby.

V jednotlivých skupinách je tiež prioritou udržať maximálne 6 hráčov a pod vedením konzultanta Petra Bohunického st. a Petra Bohunického ml. s využitím ich dlhoročných skúseností na Slovensku, Bielorusku, USA a Kanade v kategóriach predprípravka, prípravka, žiaci a v mládežníckych kategóriach na úrovni klubovej aj reprezentačnej (SR U16, SR U18, SR U20), sa im venujú preškolení tréneri.

Tréningový proces a jednotlivé cvičenia sú každoročne prispôsobené výkonnosti jednotlivca a overeným spôsobom ale aj modernými tréningovými metódami zdokonaľujeme pozitívne návyky a odstraňujeme nesprávne návyky hráčov.

Tréning nie je zameraný na kondíciu a bežné tréningové cvičenia ale na prepracovanie správnej techniky jednotlivých pohybov hráča. Dôraz kladieme na detaily, ktoré v hokeji znamenajú veľké rozdiely.

Nekopírujeme rôzne tréningové procesy a metodiky.

Pracujeme na základe našich vlastných dlhoročných skúseností, našej vlastnej metodiky prípravy detí a mládeže a programu INOVÁCIE v HČJ vypracovanom Petrom Bohunickým st. a Mgr. Petrom Bohunickým ml.. Tréningový proces prispôsobujeme potrebám dnešného hokeja.

Našu metodiku a filozofiu nenájdete v žiadnej inej hokejovej škole a ani v klube.

Inovácie v oblasti herných činností jednotlivca prednášame aj na Vysokej škole pre trénerov ľadového hokeja v Bieloruskom Minsku.

Čas a miesto tréningov:

  • Streda od 16:30 do 17:30 - Štadión MG RINK Trenčín
  • Nedeľa od 15:00 do 16:00 - Štadión MG RINK Trenčín

Cena tréningu je od 10 €, v prípade brankárskeho 14 €. Cena zahŕňa špecializovaný tréning na ľade v trvaní 1 hodiny a odborné konzultácie s hráčom a rodičmi.

Informácie
Nájdete nás na Facebooku
Pripojte sa na newsletter
Partneri
Nadpis


Nadpis
BP HOCKEY ACADEMY

© BP HOCKEY 2006-2015 | Zásady spracúvania osobných údajov