Registrácia

AKTUÁLNE BP EVENTS

POZOR! BP Events pre sezónu 2016 /2017 sa začnú 2.4.2017.

BP HOCKEY sa z dôvodu skvalitnenia, spestrenia a zvýšeného záujmu rodičov a detí o zápasové konfrontácie hráčov rozhodli skombinovať nedeľňajšiu celoročnú hokejovú školu zameranú na nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca o zápasy prihlásených hráčov a špeciálne tréningy na korčuliarskom trenažéri (skatemill).

Našou prioritou je už 11. sezónu individuálne v mikroskupinách pripraviť hráčov tak, aby zvládali základy hry – korčuľovanie, vedenie puku, prihrávku, streľbu do takej miery, aby si pri samotnej hre vedeli presne prihrať, zvládali náročné korčuliarske pohyby, dokázali strieľať, aby sa presadzovali v zložitých herných situáciach a dávali góly.

Aby si deti v praxi vedeli vyskúšať to, čo sa počas špecializovaných tréningov naučili a majú v čerstvej pamäti, budú hrávať zápasy na zúženom ihrisku.

Kedy a kde sa špecializované BP EVENTY budú konať?

1. BP HOCKEY EVENT 2016/2017 sa bude konať dňa 2.4.2017 so zrazom o 12:00 MG RINK v Trenčíne.

Pokračovať budú kažú 2 nedeľu so zrazom 12:00.

Program BP HOCKEY EVENTS

12:45 - 14:15 - MG RINK: základy vzpieračského tréningu, bosu, rebríky a iné)

15:00 – 16:00 - MG RINK: špecializovaný tréning na ľade

16:15 – 17:15 - MG RINK: hra na zúženom ihrisku

Čo znamená špecializovaný tréning?

V jednotlivých skupinách je prioritou udržať maximálne 6 hráčov. Tréningový proces a jednotlivé cvičenia sú každoročne prispôsobené výkonnosti jednotlivca a overeným spôsobom ale aj modernými tréningovými metódami zdokonaľujeme pozitívne návyky a odstraňujeme nesprávne návyky hráčov.

Tréning nie je zameraný na kondíciu a bežné tréningové cvičenia ale na prepracovanie správnej techniky jednotlivých pohybov hráča. Dôraz kladieme na detaily, ktoré v hokeji znamenajú veľké rozdiely.

Nekopírujeme rôzne tréningové procesy a metodiky.

Pracujeme na základe našich vlastných dlhoročných skúseností, našej vlastnej metodiky prípravy detí a mládeže. Tréningový proces prispôsobujeme potrebám dnešného hokeja.

Našu metodiku a filozofiu nenájdete v žiadnej inej hokejovej škole a ani v klube.

V tréningu brankárov sa zameriavame na správnu techniku prevedenia zákrokov. Automatizáciu správnych pohybov a návykov dosahujeme veľkým počtom opakovaní, pričom si brankári následne osvojujú herné zručností a precízne vykonávanie všetkých herných činnosti. Tréner dohliada na neustálu korekciu techniky pohybov, avšak umožňuje brankárom formovať si svoj vlastný herný štýl za predpokladu, že dodržiava zásady správnej hry brankára. Viac v sekcii brankárskych tréningov alebo TU.

Špecializovaný tréning na ľade nájdete:

Prečo zúžené ihrisko?

Zúžené ihrisko so zachovaním dĺžky až za modrú čiaru budeme používať preto aby boli deti nútené čo najviac korčuľovať a zároveň sa v čo najväčšej miere stretli s pukom. Zúžené ihrisko deti taktiež núti hrať priamočiary hokej. Zápasy zaraďujeme na záver dňa, tak aby boli odmenou za predošlé špecializované tréningy. Zároveň je našou snahou zdôrazniť hráčom aby čerstvo nacvičené poznatky hneď využívali v hre.

Špeciálnym doplnkom k tréningu na ľade je tréning základov vzpierania a koordinačno-obratnostný tréning, stick handling a floor ball.

Stick handling

Floor ball

Základy vzpieračského tréningu sme do tréningového procesu zaradili z dôvodu vysokej efektivity a účinnosti cvikov v príprave hráča ľadového hokeja. Na to aby športovec dokázal efektívne ovládať svoje telo, musí byť stimulovaná aj svalová sústava. Deti silový tréning absolvujú s vlastnou váhou a imitáciou vzpieračskej činky.

Koordinačno-obratnostný tréning je dôležitou súčasťou hokeja. Preto sa mu tiež venujeme a rozvoj pohybových schopností zaraďujeme do tréningovej jednotky na suchu počas BP EVENTOV.

Pre aké vekové kategórie sa budú organizovať?

 • 2000 až 2011

Deti budú vždy rozdelené, tak ako aj pri tréningoch BP HOCKEY, do mikro teamov. Podľa potreby bude vytvorených viacero tímov pre deti rôznych výkonnostných kategórií. Jednotlivé formácie budú pozostávať zo 6 hráčov.

Ako sa môžete prihlásiť?

Prihlásiť sa do programu BP HOCKEY EVENT môžete prostredníctvom e-mailu na info@bphockey.sk v tvare meno a priezvisko, post, klub, rok narodenia, tel. kontakt na rodiča.

Termíny BP HOCKEY EVENTOV 2016 / 2017:

 • Apr. 2, 16, 30
 • Máj 14, 28
 • Jún 4, 11 - posezónna párty

Koľko bude BP HOCKEY EVENT stáť a čo je v cene?

Cena jednodňového Eventu je 27,- Euro.

Cena zahŕňa:

 • pas hráča (žiacka knižka)
 • snack po príchode
 • tréning základov vzpierania*
 • koordinačno-obratnostný tréning*(*spolu cca 60 min.)
 • snack medzi tréningom na suchu a ľadom
 • špeciálny tréning na ľade 60 min.
 • hokejbal, floorball 60 min.
 • zapožičanie zápasového dresu
 • konzultácie
 • večera a nápoj

Viac informácií získate na bphockey@bphockey.sk alebo na tel.: + 421 (0) 905 518 642.

Registrácia

Informácie
Prihlásenie na tréningy
Vyber:

Voľné miesta: ? (player ?, goalman ?)

Návod na prihlásenie

Stratený kľúč?

Nájdete nás na Facebooku
Pripojte sa na newsletter
Partneri
Nadpis


Nadpis
BP HOCKEY ACADEMY

© BP HOCKEY 2006-2015 | Zásady spracúvania osobných údajov