Registrácia

SKILLS TRÉNINGY STRAEDA
Škola: SKILLS TRÉNINGY STRAEDA

POZOR! Celoročná hokejová škola BP Hockey v sezóne 2018/2019 začína 12.9.2018. Prihlasovať sa môžete už teraz na e-mail: info@bphockey.sk!

Medzi základné priority tréningov už od roku 2006 patrí individuálny prístup, nácvik a zdokonaľovanie vo všetkých herných činnostiach jednotlivca metódou postupnosti, správna technika jednotlivých pohybov hráča, zmena štýlu, korčuľovania, vedenia puku či zmena štýlu streľby. Našou filozofiou je nácvik správnej techniky a to už v rannom veku. Neskôr budú mať deti správne návyky zautomatizované a budú sa môcť venovať ďalšiemu, náročnejšiemu tréningu.

Už v roku 2008 sme ako prví rozdelili ľadovú plochu v tréningovom procese na štyri časti, aby každý hráč mal možnosť zúčastniť sa nácviku čo najväčšieho počtu HČJ, ako napr. základy korčuľovania, špeciálne korčuliarske cvičenia pre pokročilých, špeciálne koordinačné cvičenia s vedením puku aj bez, prekladanie, bogny, poloobraty, obraty z jazdy vpred do jazdy vzad a opačne, streľba rôznym spôsobom, prihrávka, spracovanie prihrávky a iné herné činnosti jednotlivca.

V rámci inovácie, na základe dlhodobého sledovania správania sa detí a mládeže, sme zistili, že pozornosť detí klesá po cca 9. minúte na stanovišti. Preto sme tréning prispôsobili tak, že interval na jednom stanovišti nepresahoval 10 minút. Zmenou stanovíšť a zmenou činnosti dokážeme deti motivovať k vyššej koncentrácii sa na tréning. Výsledkom je 100% využitie času na ľade!

Do celoročnej BP hokejovej školy sa zaregistrujte v sekcii REGISTRÁCIA alebo TU. Následne obdržíte prihlasovací kľúč a ním sa prihlásite na aktuálny tréning v sekcii PRIHLÁSENIE NA TRÉNING.

Podrobné informácie o celoročnej hokejovej škole nájdete v sekcii CHŠ alebo TU.

Termín: 11.09.2019 - 03.06.2020
Miesto: Trenčín MG RINK
Cena 1x tréning: 14 €
Cena 10x tréning: 120 €
Cena celej školy: 420 €
Tréning: Streda
V čase: 16:30 - 17:30
Tréning: Nedeľa
V čase: 15:00 - 16:00
SKILLS TRÉNINGY NEDELA
Škola: SKILLS TRÉNINGY NEDELA

POZOR! Celoročná hokejová škola BP Hockey v sezóne 2017/2018 začína 17.9.2017. Prihlasovať sa môžete už teraz na e-mail: info@bphockey.sk!

Medzi základné priority tréningov už od roku 2006 patrí individuálny prístup, nácvik a zdokonaľovanie vo všetkých herných činnostiach jednotlivca metódou postupnosti, správna technika jednotlivých pohybov hráča, zmena štýlu, korčuľovania, vedenia puku či zmena štýlu streľby. Našou filozofiou je nácvik správnej techniky a to už v rannom veku. Neskôr budú mať deti správne návyky zautomatizované a budú sa môcť venovať ďalšiemu, náročnejšiemu tréningu.

Už v roku 2008 sme ako prví rozdelili ľadovú plochu v tréningovom procese na štyri časti, aby každý hráč mal možnosť zúčastniť sa nácviku čo najväčšieho počtu HČJ, ako napr. základy korčuľovania, špeciálne korčuliarske cvičenia pre pokročilých, špeciálne koordinačné cvičenia s vedením puku aj bez, prekladanie, bogny, poloobraty, obraty z jazdy vpred do jazdy vzad a opačne, streľba rôznym spôsobom, prihrávka, spracovanie prihrávky a iné herné činnosti jednotlivca.

V rámci inovácie, na základe dlhodobého sledovania správania sa detí a mládeže, sme zistili, že pozornosť detí klesá po cca 9. minúte na stanovišti. Preto sme tréning prispôsobili tak, že interval na jednom stanovišti nepresahoval 10 minút. Zmenou stanovíšť a zmenou činnosti dokážeme deti motivovať k vyššej koncentrácii sa na tréning. Výsledkom je 100% využitie času na ľade!

Do celoročnej BP hokejovej školy sa zaregistrujte v sekcii REGISTRÁCIA alebo TU. Následne obdržíte prihlasovací kľúč a ním sa prihlásite na aktuálny tréning v sekcii PRIHLÁSENIE NA TRÉNING.

Podrobné informácie o celoročnej hokejovej škole nájdete v sekcii CHŠ alebo TU.

Termín: 15.09.2019 - 31.05.2020
Miesto: Trenčín MG RINK
Cena 1x tréning: 14 €
Cena 10x tréning: 120 €
Cena celej školy: 420 €
Tréning: Streda
V čase: 16:03 - 17:30
Tréning: Nedeľa
V čase: 15:00 - 16:00
Registrácia

Informácie
Prihlásenie na tréningy
Vyber:
Streda
27.05.2020
Streda
27.05.2020

Voľné miesta: ? (player ?, goalman ?)

Návod na prihlásenie

Stratený kľúč?

Nájdete nás na Facebooku
Pripojte sa na newsletter
Partneri
Nadpis


Nadpis
BP HOCKEY ACADEMY

© BP HOCKEY 2006-2015 | Zásady spracúvania osobných údajov