Registrácia na hokejovú školu
Nadpis

POZOR! Prihlasovacie kľúče vygenerované v sezóne 2021/2022 už nie sú funkčné. Prosím registrujte sa na HOKEJOVÚ ŠKOLU 2020/2021.

Pre zjednodušenie a Váš väčší prehľad o voľných miestach na tréningoch BP celoročnej hokejovej školy sme na stranke zriadili online prihlasovanie a odhlasovanie na tréningy BP CHŠ.

Každý zaregistrovaný v BP CHŠ obdrží svoj unikátny prihlasovací / odhlasovací kľúč a po uvedení kľúča v online kalendári tréningov má možnosť prihlásiť sa, alebo odhlásiť z nadchádzajúceho tréningu. Systém funguje spôsobom pernamentne obsadeného počtu miest účastníkmi ktorí majú predplatené a GARANTOVANÉ miesto v BP CHŠ na celú sezónu a voľného počtu miest pre jednorázových záujemcov (zaregistrovaných náhradníkov).

Účastníci ktorí majú miesto predplatené, sa môžu z tréningu odhlásiť najneskôr do 23:00 v deň pred dňom tréningu (streda, nedeľa, sobota). V prípade, že tak neurobia, bude hráč evidivaný ako by sa tréningu zúčastnil.

V našom systéme bola taktiež zriadená história každého tréningu / hráča a len údaje z tejto histórie sa budú brať do úvahy pri zúčtovaní tréningov. V praxi to znamená, že ak niekto neodhlási hráča z tréningu cez online kalendár, tréning sa započíta ako absolvovaný.

V prípade, že hráč ochorie cez noc, budete mať možnosť vaše miesto ponúknuť vami vybranému náhradnikovi.

Náhradníci majú možnosť prihlásiť sa na tréning v prípade, že ostáva voľné miesto.

Systém sa nuluje a počet voľných miest sa aktualizuje vždy po každom tréningu.

Miesto získava náhradník ktorý sa na aktuálny tréning prihlási ako prvý.

Registrácia na kemp
Nadpis

© BP HOCKEY 2006-2015 | Zásady spracúvania osobných údajov